Vær kreativ med skifer!

Skifer trenger ikke bare være på bakken eller på vegg...

Vær kreativ med skifer!

Skifer trenger ikke nødvendigvis bare være på gulv eller på vegg. Vær kreativ med skiferen og kobiner mykt treverk med den røffe steinen fra det norske grunnfjell.

kreativt med skifer, solid og dekorativt, systemblokk

kreativt med skifer, Systemblokk

O B S!

Skal du bruke skiferplaten til bordoverflate husk imregnering! I mange tilfeller er skifer vedlikeholdsfri, men ofte vil søl av produkter som inneholder olje sette sine spor i overflaten av steinen.

Motvirk dette med bruk av Steinfix.

V E L G   M E L L O M   F L I S   E L L E R   B R U D D

Skiferflis, Oppdal, Systemblokk

V I L   D U   V I T E   M E R   O M   S K I F E R F L I S ?

S E   H E R

Bruddhelle, Oppdal, Systemblokk

V I L   D U   V I T E   M E R   O M   B R U D D H E L L E R ?

S E   H E R

H A R D T

M O T

M Y K T

kreativt med skifer, solid og dekorativt, systemblokk

kreativt med skifer, Systemblokk

P R O D U K T E R   B R U K T :

Tråkkhelle 40x40cm, 25-40mm       Gulvbrudd 10-20mm

 

 

systemblokk---bø-blomster

 

Foto : Anne Tharaldsen Haugen

Artikkel : Anne Tharaldsen Haugen

Vi vil alltid ha lave priser fordi vi leverer betongproduktene direkte fra egen fabrikk – ingen mellomledd!

systemblokk

_____

Har du spørsmål om skifer? Ta kontakt

Øystein Haugen

Øystein Haugen

oystein@systemblokk.no