Steingærne dager 2018 – Gratis mat og drikke

Steingærne dager 2018 – Gratis mat og drikke

Steingærne Dager 2018 !

04 – 05 mai

s y s t e m b l o k k   n o t o d d e n   –   s e m s v e g e n   3 3

tlf : 35 02 91 00

På Steingærne Dager ønsker vi å gi våre kunder gratis mat og drikke! Vi fyrer opp grillen med pølser – og bak grillen står pølse ekspert  Andre Isaksen, gammel ansatt på YX Gvarv.

¨Det spesielle med Steingærne dager er at det er en dag vi kan vise synlighet. En dag med ekstremt gode priser på en del varer. Vi har gode priser ellers i året og. Så skjer det litt ekstra med show, konkurranse og gratis mat og drikke til alle. Vi ønsker og vise oss fram fra en god side og da er en sånn dag perfekt¨ sier butikksjef på Systemblokk Notodden, Andre Isaksen. Det blir 3 året vi på Systemblokk arrangerer Steingærne dager, og vi håper på mange fler! Se egen side for program

Vi ønsker å gi våre kunder det beste vi kan tilby av produkter og kunnskap. Fordi det er nettopp det vi har – 40 år med kunnskap og erfaring innen betong – og steinprodukter. Dette er vi spesialister på. Vi ønsker å arrangere slike dager slik at våre kunder kan få den beste prisen og den beste kunnskapen på en og samme dag.

V e l k o m m e n

t i l   S t e i n g æ r n e  D a g e r !

Bli inspirert

Vil du se mer inspirasjon? Se våre tips og råd sider!

Systemblokk AS Logo

N O T O D D E N

Ønsker deg velkommen til Steingærne Dager !

_____

Har du spørsmål om Steingærne Dager? Ta kontakt

Øystein Haugen

Øystein Haugen

oystein@systemblokk.no
Kontakt oss