Vegg

Betongelementer fra Systemblokk produseres og leveres som skallvegger, massive betongvegger, 3S isolerte betongvegger og systemblokkvegg.

Skallvegg

Ta kontakt

Tom Ivar Gravklev

Tom Ivar Gravklev

tom.ivar@systemblokk.no

Slik hjelper vi deg

Du tar kontakt med en av vår prosjektledere og sender over tegninger. Vi beregner pris, deretter er det bygge møte hvor vi har en gjennomgang av prosjektet og kommer med råd og erfaringer slik at resultatet blir best mulig. Våre tegnere tegner elementene og sender de til godkjenning hos dere. Når de er godkjent tar produksjonssjefen over og får elementene produsert.